Prislista

Prislista

för Tandbehandlingar

Kod Undersökning Pris Referenspris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 865 845
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 410 370
107 Omfattande kompletterande undersokning, utford av tandlakare, mer tidskravande 1620 1055
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 55
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 410 405
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 760 760
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1225 1125
341-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mer tidskravande 735 500
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, storre omfattning 960 1015
401 Tanduttagning, en tand 1145 1025
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1825 1690
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3380 3120
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3650 3395
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4245 4095
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5405 5135
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5775 5600
521 Akut trepanation och kavumextirpation 890 800
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3850 3530
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 705 605
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1110 960
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1410 1145
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 925 775
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1350 1140
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1640 1515
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial 6815 5755
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial 5265 4470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3185 3150
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 2440 2205
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9500 9270
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9500 9270
835 Rebasering och lagning av protes 3300 3035