Avbetalning

Priser

Vi har fast prislista samt garanterar att du alltid får ett kostnadsförslag innan behandling.
Kostnadsförslaget är ett ömsesidigt avtal mellan parterna patienten och Barkarbystaddental AB,
där det tydligt framgår vem som är patient, vilket ingrepp som avses, kostnad och tidpunkt samt
vilken tandläkare som utför behandlingen.

Åtgärd barkarbystad dental
Undersökning (inkl. 4 rtg-bilder, kostnadsförslag) 775:-
Röntgen undersökning hela bettet 750:-
Förebyggande behandling mer omfattande * 995 – 1795:-
Förebyggande behandling, mindre omfattning 650:-
Enytesfyllning, komposit och övriga material 825:-
Flerytesfyllning samma tand , komposit 1140:- – 1590:-
Kompositkrona 1590:-
Tanduttagning 995:- – 1625:-
Rotfyllning (en, två, tre, fyra eller fler rotkanaler) 3480:- – 5480:-
Akut behandling 750:- – 1820:-
Bettskena 3430:-
Hemmablekning per käke 1500:-
Tandkrona (Metallkeramik, helkeram) 5040:- – 6555:-
Skalfasad 6700:-

* Tandstensskrapning, Puts & polering, Airflow behandling

OBS!

Våra priser ligger alltid under Folktandvården

Garanti

Som medelm i Privattandläkarna lämnar vi två års garanti på fast protetik och implantat.

För avtagbar protetik gäller ett års garanti, dock ingen garanti på temporära konstruktioner.

Du kan betala också med :