تعرفه ها

لیست قيمتهاي ما ثابت اند و همیشه یک برآورد هزینه قبل از درمان تقديم شما خواهد شد.
هزینه پیشنهادی یک توافق دو جانبه بین  بیمار و دندانپزشکی ما است
.

خدمت ارائه شده
قیمت
معاینه و عکسبرداری 775:-
رادیوگرافی از همه دندانها 750:-
پر کردن با مواد ترکیبی مخصوص 825:-
ترمیم دندان پر شده و کامپوزیت 1140:- – 1590:-
کامپوزیت کرون 1590:-
کشیدن دندان پوسیده 995:- – 1625:-
عصب کشی 3480:- – 5480:-
درمان اورژانسی 750:- – 1820:-
قالبسازي محافظ دندان 3430:-
درمانهای فک و لثه 1500:-
تاج دندان 5040:- – 6555:-
روکش دندان 6700:-

ضمانت

ما دو سال ضمانت در پروتز ثابت و ایمپلنت تقدیمتان خواهیم کرد . این ضمانت در پروتز متحرک مقدور نمی باشد .

توجه !

 قیمت های ما همیشه ازFolktandvården ارزانتر میباشد

شما میتوانید برای پرداخت از کارتهای بانکی هم استفاده کنید